Kasy online

Kasy fiskalne online to już rzeczywistość

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria kas fiskalnych, które komunikują się w sposób ciągły i automatyczny z Centralnym Repozytorium Kas (CRK).

Repozytorium prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Szef KAS gromadzi dane pochodzące z kas fiskalnych, analizuje je i kontroluje. Aby kasa ONLINE mogła komunikować się z CRK, musi mieć zapewniony dostęp do Internetu.

Jakie informacje trafiają do Repozytorium?
Przesyłanie danych do CRK odbywa się co 2 godziny. System może jednak ten harmonogram zmieniać. Do Repozytorium trafiają informacje dotyczące:

  • sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej ONLINE
  • zdarzeniach zapisywanych w pamięci kasy, takich jak:
    • fiskalizacja kasy
    • zmiany stawek podatku VAT
    • zmiany adresu punktu sprzedaży
    • daty dokonania obowiązkowych przeglądów technicznych.

Kto pierwszy będzie zobowiązany do instalacji kas online?

Kasy online – prawa i obowiązki podatnika