Kasy online – obowiązki podatnika

Kasy online – Prawa i obowiązki podatnika

Zapewnienie terminowego połączenia i przekazu danych do repozytorium kas

  • z powodu np. braku dostępu do internetu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik może uzyskać zgodę Urzędu Skarbowego na łączenie się z CRK w innych, ustalonych z US, terminach.

Poddawanie przeglądom technicznym posiadanych urządzeń fiskalnych co 24 miesiące

  • w ciągu 3 dni od zgłoszenia serwisant dokonuje przeglądu
  • w okresie zawieszenia działalności nie wykonuje się przeglądu technicznego, ale należy go dokonać przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji sprzedaży
  • kara za brak przeglądu technicznego – 300 zł, wpłaty należy dokonać na konto właściwego US w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji

Oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z zasadami prowadzenia ewidencji

  • nowi pracownicy przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży na kasie
  • do 31 maja 2019 r. pracownicy zatrudnieni przed 1 maja 2019 r.

Odczyt pamięci fiskalnej

  • podatnik musi zachować dane z pamięci chronionej
  • odczyt i protokół z odczytu wykonywany jest w serwisie (bez udziału US)
  • urządzenie ONLINE kiedy przechodzi w stan „tylko do odczytu” musi być podłączone do internetu w celu przekazania danych do CRK
  • podatnik jest zobowiązany do dostarczenia protokołu odczytu do US w ciągu 5 dni od jego przeprowadzenia.