Podstawowe różnice pomiędzy kasą a drukarką fiskalną.

Kasa fiskalna to urządzenie zaprojektowane do samodzielnej pracy. Jest kompletnym systemem sprzedaży. Wszystkie dane, w tym baza towarów i usług (PLU), mogą zostać zaprogramowane na kasie, bezpośrednio z klawiatury urządzenia. Kasa pozwala na prowadzenie sprzedaży (czyli wystawianie paragonów) bez konieczności używania dodatkowego sprzętu, drukowanie raportów i innych zestawień. Kasę fiskalną można też podłączyć do komputera, lecz nie jest to konieczne do prowadzenia sprzedaży.

Drukarka fiskalna to urządzenie pozwalające na szerszą współpracę z komputerem, ale także uzależnione od niego - nie jest urządzeniem samodzielnym, a częścią całego systemu sprzedaży. Jej zadaniem jest zbieranie informacji o obrocie handlowym i rejestrowanie ich w pamięci fiskalnej. Rolę zewnętrznego systemu sprzedaży pełni zazwyczaj komputer z odpowiednim dla danej branży oprogramowaniem.
Drukarka fiskalna pozwala fiskalizować paragony bezpośrednio z programu magazynowo -księgowego, gwarantuje większą kontrolę nad wystawianymi dokumentami (kopie paragonów w programie, znacznie dokładniejsze zestawienia i raporty na podstawie kopii paragonów), nie jest jednak w stanie prowadzić sprzedaży bez użycia komputera. Dodatkowym atutem drukarek fiskalnych jest możliwość druku faktur VAT (na kasach fiskalnych takiej nie ma).

Znając podstawowe różnice pomiędzy urządzeniami, każdy może samodzielnie zdecydować, które będzie bardziej odpowiednie - drukarka fiskalna, która po połączeniu z komputerem i we współpracy z programem, będzie spełniała funkcje całego centrum sprzedażowego, czy też kasa fiskalna, która jest w stanie pracować samodzielnie, bez konieczności podłączania zewnętrznych urządzeń.
Dokonując wyboru urządzenia fiskalnego warto zwrócić uwagę na fakt, że możemy go używać przez 5, a nawet więcej lat (pamięć fiskalna wystarcza co najmniej na 1830 raportów dobowych), dlatego warto przed finalnym zakupem skonsultować się z profesjonalistą, który zasugeruje optymalne rozwiązanie dla naszego biznesu.

KASA CZY DRUKARKA FISKALNA, CO WYBRAĆ...